Guide for authors

În vederea alinierii la standardele europene din domeniu, atragem atentia autorilor de articole asupra noilor conditii de publicare valabile din 2014 si pe viitor. Articolele vor fi trimise in format electronic (CD, e-mail), pe adresa Editorului executiv:
Dr. Constantin Gîngu
Centrul de Chirurgie Urologica, Dializa si Transplant Renal
Institutul Clinic „Fundeni”
Sos. Fundeni nr. 258, sect. 2, 022328 Bucuresti
Tel./fax: +40212750700
e-mail:  revista.urologie@gmail.com
Instructiuni generale de redactare:
1. Articolul va fi redactat integral in limba engleza, iar pentru asigurarea calitatii sale (limbaj medical, gramatica), recomandam consultarea unui expert inaintea trimiterii materialului spre publicare;
2. Formatarea textului va utiliza MS Word si fontul Times New Roman de 12 puncte; manuscrisul va fi redactat la 2 randuri, cu margine stanga libera de 3 cm;

3. Imaginile si tabelele (*.jpg, *.tif, *.bmp, etc.) necesita o calitate superioara (policromatice, cu contrast bun, minim 300 dpi) si vor fi incluse direct in text unde doreste autorul sa fie vazute;

4. Structurare articolului va respecta urmatoarele sectiuni si instructiuni:

A. Titlul: trebuie scris cu prima litera a cuvintelor principale in majuscula, urmat de un rand gol;
Autorii: initiala prenumelor si numele, urmate de un rand liber (nu folositi titlurile profesionale/academice); in situatia afilierii multiple, numele autorilor vor fi marcate prin superscript cu cifra araba ce succede numelui (ex. G. Popescu1);

Afilierea: sectia, institutia, orasul, tara se vor scrie pe un rand nou, urmat de un nou rand liber; afilierea multipla va fi marcata prin superscript cu o cifra araba ce precede sectia respectiva – aceeasi cifra utilizata in superscriptul numelui (ex. 1Sectia de Anatomie Patologica, Spital Judetean Constanta);

Datele de contact pentru corespondenta ale autorilor: adresa postala, telefonul, faxul, adresa e-mail;

B. Textul rezumatului urmat de full-textul articolului vor respecta ambele rubricatia cunoscuta: Introducere si Obiective, Materiale si Metode, Rezultate, Concluzii.
Se va reduce la minimum utilizarea abrevierilor, acestea fiind obligatoriu explicate la prima utilizare in text.
Pentru utilizarea cifrelor in text, retineti obligativitatea redarii acestora in cuvinte, cu exceptia valorilor peste 10 si a cifrelor urmate de unitati de masura (ex. sase cazuri, 18 pacienti, 1 mg/mL, 47%, 37 ºC); inceperea unei propozitii cu o cifra obliga, deasemenea, la redarea acesteia in cuvinte.

Cuvintele cheie: 3-10 cuvinte, in ordine alfabetica (ex. doxazosin, hipertrofie benigna de prostata, tratament alfa-blocant)

C. Bibliografia: referintele bibliografice vor fi obligatoriu redate in text, prin includerea in paranteze drepte sau prin superscript a numarului corespunzator din lista; numerotarea referintelor in lista bibliografica va corespunde ordinii citarii in text – ex.: Sonografia transrectala este simplu de executat [1].

Constructia referintei bibliografice va fi urmatoarea
– pentru articole din reviste: numele si initialele prenumelor autorului (lor), titlul articolului, numele abreviat al revistei (a se consulta Index Medicus), anul si volumul, numarul, pagina (paginile) la care se face referinta. In cazul citarii unor articole cu mai mult de sase autori, mentionati primii trei autori urmati de formula et al.
Exemplu:
[1] Abrams PH, Roylance J, Feneley RCC et al.: Excretion urography in the investigation of prostatism. BJU 1976;48: 481-87.

– pentru carti: numele si initialele prenumelor autorului (lor), titlul cartii, numarul editiei, orasul de resedinta al editurii, numele editurii, anul publicarii.

Exemplu:
[1] Cohen J: Statistical power analysis for the behavioral sciences. 2nd ed. Hillsdale, NJ: Lawrence Earlbaum Associates; 1988.

– pentru capitol de carte: numele si initialele prenumelor autorului (lor), titlul capitolului de carte, numele editorului (lor), titlul cartii, numarul editiei, orasul de resedinta al editurii, numele editurii, anul publicarii, pagina (paginile) la care se face referinta.

Exemplu:
[1] Britton KE: Radionuclides in the investigation of renal disease. In Black D, Jones NF editors. Renal Disease. Fourth edition. Oxford: Blackwell; 1979. p. 270-304.

– pentru teze de doctorat/masterat: numele si initialele prenumelor autorului, titlul lucrarii, tipul tezei, numele facultatii si universitatii, orasul de resedinta al institutiei, anul sustinerii.

Exemplu:
[1] Mouroutis T: Segmentation and classification of cell nuclei in tissue sections. Thesis (Ph.D. and D.I.C.), Department of Biological and Medical Systems, Imperial College London, London, 2000.

Instructiuni suplimentare, in functie de tipul articolului:

Editoriale
- sunt solicitate de Comitetul editorial; autorii care doresc sa publice editoriale nesolicitate sunt obligati sa obtina aprobarea Comitetului editorial inaintea remiterii materialului full-text
– numarul de referinte bibliografice se va restrange la aproximativ 50

Studii clinice

– numarul de referinte bibliografice se va restrange la aproximativ 30

Cazuri clinice
– rezumatul nu necesita o structurare standard, desi aceasta este binevenita
– numarul de referinte bibliografice se va restrange la aproximativ 30

Pentru a va usura respectarea acestor conditii de redactare, va punem la dispozitie la final un sablon ce poate fi folosit direct de dumneavoastra, accesand acest link.

Politica editoriala
Lucrarile nepublicate nu se restituie, se pastreaza la redactie.

Acceptarea, respingerea sau necesitatea efectuarii unor modificari in materialul trimis se va comunica in timp util autorilor la adresa comunicata de acestia.

Responsabilitati. Conflicte de interese
Remiterea lucrarii catre editor in vederea publicarii semnifica explicit faptul ca toti autorii au citit articolul inaintea remiterii si au agreat continutul acestuia, precum si faptul ca nu exista probleme etice sau conflicte de interese.

Opiniile exprimate, precum si utilizarea unor medicamente si aparate in articolele publicate, angajeaza exclusiv raspunderea autorilor.
Este responsabilitatea autorului sa obtina permisiunea de reproducere in lucrarea remisa spre publicare a unor sectiuni (tabele, figuri, text) din alte publicatii, precum si de a mentiona in lucrare, prin informatii precise si complete, sursa citata.

Editorii solicita autorilor sa anunte orice asocieri ce pot ridica problema conflictului de interese in legatura cu lucrarea remisa spre publicare. Toate sursele de finantare ale studiului remis, precum si afilierea completa a autorilor (inclusiv contracte cu organisme cointeresate: corporatii, fundatii, etc.) vor fi aduse la cunostinta printr-o nota de subsol in prima pagina a lucrarii. Alte activitati conexe ale autorilor, ce pot avea impact etic (contracte de consultanta, detinere de actiuni, activitati de licentiere de patente), vor fi comunicate editorului in momentul remiterii manuscrisului spre publicare printr-o scrisoare separata; aceste ultime informatii nu vor fi publicate.

Drepturi de autor
Nici un articol sau rezumat de articol publicat in aceasta revista, nu pot fi reproduse prin republicare, fotocopiere, xerocopiere fara acordul Comitetului Director ARU.

Pentru republicarea unei lucrari aflata sub incidenta drepturilor de autor (publicata sau remisa spre publicare in alte reviste), odata cu remiterea materialului catre Comitetul editorial, autorii se obliga sa furnizeze si permisiunea de republicare din partea detinatorului drepturilor de autor (copyright).

Exemplu sablon de articol.

Comments are closed.