History

Apărută iniţial sub conducerea Prof. Hortolomei şi renăscută ȋn 1994 sub conducerea Acad. Prof. Dr. Eugeniu Proca, revista este coordonată din anul 2003 de Acad. Prof. Dr. Ioanel Sinescu, directorul Centrului de Chirurgie Urologică, Dializă şi Transplant Renal din Institutul Clinic Fundeni.

De 14 ani revista apare cu o ritmicitate de 4 numere pe an, ajungând la volumul 7, numărul 4 / 2008.
ȋn excelente condiţii grafice, in Revista Română de Urologie sunt publicate articole de specialitate, editoriale, anunţuri precum şi calendarul evenimentelor naţionale şi internaţionale, contribuind decisiv la organizarea, coordonarea şi promovarea activităţii ştiinţifice urologice.

Revista Română de Urologie contribuie la educaţia medicală continuă, asigură creşterea competenţei specialiştilor urologi, imbunătăţirea actului medical şi alinierea la standardul internaţional a specialităţii noastre.

Printre autorii cu reputaţie naţională care au publicat ȋn ultimii trei ani enumerăm:Acad. Prof. Dr. Ioanel Sinescu, Prof. Dr. Petrişor Geavlete, Prof. Dr. Radu Boja, Conf. Dr. Gabriel Glück, Prof. Dr. Florin Miclea, Prof. Dr. Gheorghe Bumbu, Prof. Dr. Viorel Tode, Dr. Radu Constantiniu, Conf. Dr. Ioan Coman, Conf. Dr. Valentin Ambert.

Revista Română de Urologie este singurul organ de presă oficial al Asociaţiei Române de Urologie.

1

3

4

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.