Peer Review

Manuscrisele vor fi primite la redacţie obligatoriu atȃt ca attachement word la e-mail (pe adresa revista.urologie@gmail.com), şi/sau ca manuscris (pe adresa redacţiei: Centrul de Chirurgie Urologică Dializă şi Transplant Renal, Institutul Clinic Fundeni, Şos. Fundeni, Nr. 258, 022328, Bucureşti, Romȃnia) ȋn 2 exemplare, ȋnsoţit obligatoriu de o disketă sau CD.

Manuscrisul va fi ȋnregistrat pe website-ul Revistei avand statusul de “aşteaptă revizuire”.
INPORTANT: Este obligatoriu ca autorii să trimită adresa de e-mail de corespondenţă.
După primirea manuscrisului, autorul-corespondent va primi un scurt e-mail de confirmare de primire ȋn care se menţionează data primirii manuscrisului şi faptul că manuscrisul a fost ȋnaintat editorului de subiect (acel membru al Comitetului Editorial cu subspecialitatea respectivă). Redactorul-şef sau redactorul-şef adjunct repartizează manuscrisul editorilor de subiect.
Atribuţia iniţială a editorului de subiect constă ȋn verificarea respectării condiţiilor editoriale şi de redactare.
– ȋn cazul ȋn care manuscrisul nu corespunde cerinţelor, editorul de subiect trimite un scurt e-mail autorului-corespondent ȋn care ȋi cere să refacă manuscrisul conform cerinţelor redacţionale.
– ȋn cazul unor erori grave de conţinut şi/sau redactare, manuscrisul va fi respins ab initio de către redactorul-şef.
– ȋn cazul ȋn care manuscrisul corespunde de la ȋnceput cerinţelor redacţionale, editorul de subiect alege 2 peer-review-eri dintre care care unul este obligatoriu din alt centru universitar decȃt autorii manuscrisului. Eventualele contraindicaţii de review-eri cerute de autori vor trebui onorate de catre redacţie.

Editorul de subiect (sau redacţia la solicitarea editorului de subiect) trimite prin email peer-reviewer-ului scrisoarea de solicitare (ȋn care i se solicită un review ȋn termen de 2 săptămȃni), ȋnsoţită de manuscris.

Decizia review-erilor (acceptare fără modificări, acceptare cu modificări majore/minore, respingere) va fi comunicată imediat prin e-mail autorului-corespondent de către editorul de subiect (mesajul va fi trimis ȋn cc şi către revista.urologie@gmail.com).

În cazul acceptării cu modificări a manuscrisului, comentariile anonimizate ale review-erilor vor fi trimise odată cu decizia review-erilor şi o luare de poziţie a editorului de subiect, care va sintetiza opiniile reviewer-ilor.

Autorul-corespondent are obligaţia ca ȋn termen de 4 săptămȃni să trimită varianta modificată a manuscrisului (ȋn condiţiile de trimitere iniţiale, cu menţiunea “R1”), şi dacă consideră necesar, ȋmpreună cu o scrisoare/document Word ca attachement la un e-mail ȋn care raspunde punct-cu-punct comentariilor review-erilor, (mailul este adresat editorului de subiect + cc redacţiei: revista.urologie@gmail.com) arătȃnd felul ȋn care a modificat manuscrisul.

Editorul de subiect va ȋnainta răspunsul autorului-corespondent către peer-review-eri. In cazul ȋn care review-erii se declară mulţumiţi de răspunsul autorului-corespondent, vor trimite editorului de subiect decizia de acceptare spre publicare ȋn forma revizuita a manuscrisului (“.R1”).

În cazul ȋn care peer-reviewer-ii consideră ca răspunsul autorului-corespondent este numai parţial multumitor, vor cere, printr-un comentariu punct-cu-punct, o revizie suplimentara a manuscrisului (caz ȋn care manuscrisul va primi terminaţia “.R2”), procesul redacţional urmȃnd acelaşi traseu ca la prima revizie.

În cazul ȋn care peer-review-erii consideră ca, fie la prima, fie la a doua revizie, autorul-corespondent nu a răspuns deloc/a răspuns nesemnificativ sau necorespunzător la cerinţele de revizie, vor lua decizia de nepublicare, care va fi comunicată de către editorul de subiect.

O dată luată decizia de acceptare spre publicare de către revieweri, decizia va fi comunicată ȋn sedinţa redacţională (adică un mail la revista.urologie@gmail.com, mesaj ce ajunge imediat la toţi membrii Consiliului Editorial, ȋn care se arată că articolul din attach a fost acceptat). În această sedinţa se va stabili gradul de prioritate al manuscrisului, funcţie de următoarele criterii:
1. Opiniile revieweri-lor.
2. Gradul de acoperire al diferitelor secţiuni ale revistei

Comments are closed.